KWTO Voortman

deBreedte is vanaf februari 2020 onderdeel van Samenwerkt.nu Coöperatie U.A. 

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

Wat kan deBreedte voor jou doen?

Participatie-begeleiding

Met onze methode BeterBesluit® faciliteren we participatietrajecten waarbij de meningen sterk uiteen lopen. Ons doel is om niet de meeste, maar alle stemmen te laten tellen. Wil je ook een gelijkwaardig participatietraject, neem dan contact met ons op!

Evaluaties en reflecties

Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Door regelmatig te meten waar je (met je team) staat, te reflecteren en samen te bepalen hoe het gemeenschappelijke doel nog beter kan worden behaald, verbetert de samenwerking en het werkplezier.

Wij voeren diverse evaluaties uit voor onze klanten om hierin te voorzien. Het doel is altijd; leren van en met elkaar.

sociocratie

OrganisatieAdvies

Organisaties gelijkwaardig inrichten, dat is waar ik graag aan bijdraag. Ook hier zetten we onze methode BeterBesluit® in. Ook algemeen organisatieadvies waarbij gelijkwaardigheid en vertrouwen centraal staan, is mogelijk.

In het klantenbestand van deBreedte vind je (regionale) overheden, onderwijsinstellingen en diverse bouw- en infrabedrijven.

SamenWerkt.nu

Spreker/Workshops

Mijn kennis over gelijkwaardige samenwerking deel ik graag.

Dit doe ik als spreker op conferenties over participatie, democratische vernieuwing of  onderwijsvernieuwing. Ook geef ik regelmatig workshops over dit thema. Ik draag ook graag bij aan meer diversiteit onder andere door meisjes te vertellen over technische beroepen.

Onze klanten:

Onderwijs

Onze klantenkring bestaat uit diverse onderwijsinstellingen; van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de VO raad, tot hoger onderwijs. Teams helpen om gelijkwaardig samen te werken, maar ook leerlingen en studenten betrekken bij onderwijs(beleid) staat hierbij centraal.

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vervulden wij de rol van Kwartiermaker Toptalenten in de regio Utrecht & West Gelderland.

Bouw- infra

We hebben diverse evaluaties uitgevoerd voor het ministerie van infrastructuur en milieu, met name over Best Value Aanbestedingen. Daarnaast monitoren we in samenwerking met Universiteit Twente de pilot Overnachtingshaven Spijk, waarbij Rijkswaterstaat een innovatieve samenwerking aangaat met de markt, door het uitbesteden van ingenieursdiensten.

Lokale overheid

Voor diverse gemeenten begeleiden we participatietrajecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van het winkelgebied de Hoogstraat in Schiedam, het wel of niet autovrij maken van een doorgaande weg in de gemeente Almelo en de nieuwbouw van zorgcomplex 'de Venser' in de Bijlmer. Ook het proces rondom de komst van een AZC in Enschede hebben we geëvalueerd.